Budgetcoaching

De mogelijkheden

– Budgetadvies.

Na een eerste (gratis) kennismakingsgesprek waarin we alle benodigde gegevens noteren, volgt een afspraak waarin we het maand- en jaaroverzicht van alle inkomsten en uitgaven bespreken + informatie en advies op maat om de financiële situatie te verbeteren/veranderen.

– Wel budgetadvies, maar liever geen bezoek aan huis?

Ook dat is mogelijk. Via email stuur ik een vragenlijst. Hierop vul je alle gegevens in die van belang zijn voor een budgetadvies. Na betaling maak ik een maand- en jaaroverzicht, waarmee je inzicht in je budget krijgt en een budgetadvies op maat. + een extra folder met nuttige tips om meer te bezuinigen of te sparen. Heb je daarnaast nog vragen? Via email wil ik hier graag op antwoorden.

– Maand- en jaaroverzicht zelf invullen

Na betaling stuur ik per email een blanco, digitaal maand- en jaaroverzicht waarop zelfstandig de bedragen ingevuld kunnen worden om het overzicht compleet te maken. Je ziet daarna direct of je uitkomt met je geld. + een leuke folder met financiële tips er bij.

– Administratie op orde brengen en opbergen.

(eenmalig bezoek, gebaseerd op twee uur. Indien meer tijd nodig, dan volgt een tweede bezoek)

Ook een combinatie mogelijk: Budgetadvies zoals omschreven hierboven en administratie ordenen (eenmalig bezoek gebaseerd op twee uur)

– Budgetbegeleiding voor langere tijd.

Als het budgetadvies met maand- en jaaroverzicht, zoals hierboven beschreven, niet direct tot een verbetering van de situatie kan zorgen, dan kan er overwogen worden om het budgetadvies uit te breiden met budgetbegeleiding voor langere tijd. We gaan dan dieper in op de oorzaken van de situatie en zoeken samen naar oplossingen om weer tot een gezonde financiële balans te komen.

In overleg wordt de duur en frequentie van de begeleiding bepaald en in een overeenkomst vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Budgetcoach Walcheren – De weg naar een financieel gezond leven

budgetcoachwal@zeelandnet.nl

Telefoon en Whatsapp: 06-30396263

Facebook: https://www.facebook.com/budgetcoachwalcheren.nl/

Cliëntgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor dit doel. Cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de cliënt is gegeven.